Ook Samar mag mee op schoolreisje!

niet van toepassing

"Wat fijn dat ik nu weet dat Samar ook mee mag op schoolreisje, ook al heb ik de bijdrage daarvoor niet betaald." Sinds de wetswijziging op 1 augustus 2021, is de ouderbijdrage een vrijwillige bijdrage. De bijdrage voor een kamp, excursie of schoolreisje is ook een ouderbijdrage. Die is dus ook vrijwillig. Voor de mama van Samar is dat een hele opluchting. "Ik had toch iedere keer weer het gevoel dat ik moest betalen, zodat Samar ook mee mocht doen. Je krijgt ook steeds die betalings-herinneringen, dat geeft best een druk. Dankzij de wetswijziging en de informatie die ik van Leergeld kreeg, weet ik nu dat Samar altijd mee mag als de groep van Samar weggaat. Ook al kon ik de bijdrage niet betalen".