Wie zijn wij?

niet van toepassing

Als Stichting Leergeld Helmond richten wij ons op kinderen uit gezinnen met geldzorgen. Deze kinderen dreigen door de financiële situatie buiten de boot te vallen als het gaat om binnen- en buitenschoolse activiteiten. Wij zetten ons in voor deze kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Onze missie is dat elk kind kan meedoen. Want nu meedoen is later meetellen in de maatschappij! Het kan hier gaan om schoolspullen, muziekles of een lidmaatschap bij een sportvereniging, maar bijvoorbeeld ook om kleding en sportkleding. Wij bieden de kinderen een opstapje, waardoor ze toch deel kunnen nemen, kennis kunnen opdoen en vaardigheden kunnen ontwikkelen.

Introductiefilmpje

Zie ook ons introductiefilmpje: klik op FILMPJE

Bestuur

 • Mevrouw P.M.E. Adriaans, voorzitter
 • De heer W.H.P. van der Linden, secretaris
 • De heer A.A.M. Marneffe, penningmeester
 • De heer J.H.J.M. van der Avoort, lid
 • Mevrouw E.G. van de Maat, lid

Dagelijkse leiding

 • Mevrouw Anke Vlasblom, coördinator
 • Mevrouw Anke Turksma, assistent coördinator

Comité van aanbeveling

 • Mevrouw P.J.M.G. Blanksma – van den Heuvel
 • Mevrouw A.J.H. Knoet-Michels
 • De heer W.A.M. Kuypers
 • De heer J.K.P.M. Dubach
 • De heer M.J. Heerkens
 • De heer M. Yahia

Organisatie

Wij zijn een vrijwilligersorganisatie. Voor de directe ondersteuning van kinderen zijn op dit moment meer dan 110 Leergeldstichtingen actief in 75% van de gemeenten in Nederland. Vanuit deze stichtingen werken vrijwilligers met grote lokale betrokkenheid. Samen zijn deze stichtingen verenigd in de Vereniging van stichtingen Leergeld in Nederland. In Den Bosch hebben we een landelijk bureau.

Vrijwilligers
Op het kantoor van Leergeld Helmond aan de Wethouder Ebbenlaan werken verschillende vrijwilligers met begeleiding van de coördinator. Momenteel zijn er een aantal administratieve krachten die dragen zorg voor de betalingen, de administratieve afhandeling van de besluiten en de registratie van alle mutaties.

Een bijzonder aspect van Leergeld is de inzet van zogeheten “intermediairs”. Momenteel zijn er een aantal intermediairs die op huisbezoek gaan bij mensen die een aanvraag hebben ingediend. Ze bespreken dan de mogelijkheden en onmogelijkheden en helpen hen gebruik te maken van mogelijke andere regelingen. De intermediairs worden hiertoe door Leergeld Helmond toegerust en krijgen begeleiding. De intermediairs zijn voor het grootste deel mensen die zelf ook van een minimum inkomen moeten leven en zijn dus als ervaringsdeskundige bij uitstek geschikt als vertrouwde gesprekspartner. Zij zijn de ogen en de oren van stichting Leergeld Helmond.

Kern van ons beleid

Het verlenen van hulp (financieel en materieel) aan kinderen van nul tot achttien jaar en woonachtig in de gemeente Helmond, welke bij hun ontplooiing tekort (dreigen te) komen, doordat het gezin waartoe zij behoren moet rondkomen van een minimum inkomen en voor wie de mogelijkheden van een voorliggende (wettelijke) voorziening uitgeput zijn, niet toereikend zijn en/of nog niet ter beschikking staan.

Beleid beloningen

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding.


Fiscaal nummer / RSIN 8077.02.407