Wat veel mogelijkheden!

niet van toepassing

Ik wist niet dat er zoveel mogelijkheden zijn voor de kinderen. Ze kunnen een sport naar keuze kiezen, of een muziekopleiding, of ballet. Leergeld vergoedt de contributies, met soms een kleine bijdrage van de ouders als het een heel dure sport is. En ook sportkleding wordt vergoed! Mijn kinderen doen weer mee!